Associació per a la Divulgació de la Mediació i Resolució de Conflictes
A D I M E R
Principal
Mediació
Noticies
Enllaços
Consultoria
Contactans
BLOG de ADIMER
Formació ONLINE


NOVETATS
ESPANYOLVALENCIÀ
e-mail: adimer@adimer.org


LA NOSTRA ASSOCIACIÓ

¿Què es ADIMER?

La Associació per a la Divulgació de la Mediació i Resolució de Conflictes (ADIMER) es una entitat privada sense anim de lucre que es constitueïx a 2.003 per a la divulgació de la cultura de la Mediació i la Resolució de Conflictes.

Es el nostre desitj millorar la convivència mitjançant la resolució pacifica de tot tipus de conflictes.¿Qui som?

Som psicolegs i advocats especialitzats en mediació i volem oferir-los un servici integral per ajudar a ressoldre qualsevol tipus de problema.

De la mateixa manera ADIMER, en cas de que Vosté. ho necessite, li oferim la posibilitat de rebre assessorament jurídic i suport psicològic mitjançant un grup de professionals especialistes en la matèria

¿Què pretenem?

Contribuir a la divulgació de la cultura de la mediació i de la resolució de conflictes.

Desenvolupar la mediació en els àmbits familiar, escolar, empresarial i comunitari.

Proporcionar assessorament en mediació i resolució de conflictes a entitats públiques o privades que ho sol·liciten.

Col·laboració amb altres entitats, les quals coincideixen amb els objectius descrits en la nostra associació.

Participar en activitats formatives que contribueixen a la divulgació i desenvolupament de la mediació, intervenir enfront de conflictes de tipus familiar, escolar, empresarial i comunitari.


PULSAR
Copyright © 2003 Associació per a la Divulgació de la Mediació i Resolució de Conflictes ADIMER
VALENCIA - ESPAÑA
Website disenyada per: Xavier Prats i Robert Company